Actuala FACULTATE DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ȘI ARTE  continuă tradiția științelor umaniste și artelor, din cadrul Universității din Pitești. Acestea au fost reprezentate încă din 1974, în cadrul fostului Institut de Învăţământ Superior din Piteşti, de către secția de Franceză-Engleză. În prezent, domeniul FILOLOGIE este reprezentat de programele de licență și master din subdomeniile LIMBĂ ȘI LITERATURĂ și LIMBI MODERNE APLICATE.

Din anul universitar 1991/1992, se înființează programul TEOLOGIE-ASISTENȚĂ SOCIALĂ, iar din anul 1993/1994, acesteia i se alătură și specializarea TEOLOGIE PASTORALĂ. Din anul 2005, specializarea TEOLOGIE-ASISTENȚĂ SOCIALĂ, se scindează în TEOLOGIE-ASISTENȚĂ SOCIALĂ şi  ASISTENȚĂ SOCIALĂ, aceasta din urmă fiind gestionată de Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie. Toate secțiile din acest domeniu sunt susținute prin masterate de profil.

În 1997, în cadrul Universităţii din Piteşti, a luat fiinţă specializarea ISTORIE, acreditată din anul 2004, care cuprinde pregătire la nivel de licenţă şi beneficiază de programe masterale în domeniul istorie. Aceasta continuă tradiția programului ROMÂNĂ-ISTORIE existent în cadrul Institutului de Învățământ Superior din Pitești, încă din anii șaptezeci.

Domeniul MUZICĂ, înfiinţat în 2001 la Universitatea din Piteşti, este prezent în oferta educaţională a facultății, prin programul de licenţă MUZICĂ aprofundat printr-un program de studii masterale în domeniu.

Cel mai nou domeniu din cadrul facultății este TEATRU, care se adresează tuturor celor interesaţi să îşi dezvolte aptitudinile artistice şi creează o deschidere culturală mai amplă în regiune.